Fryseutstyr

Fryseutstyr refererer til spesialiserte systemer som er designet for å fryse produkter på en effektiv og pålitelig måte. De brukes til raskt senking av temperaturen på matvarer til sub-nullnivåer, noe som muliggjør langvarig konservering og opprettholdelse av produktkvalitet.

Normar Trading AS tilbyr et bredt utvalg av brukt fryseutstyr fra ulike produsenter.

Kontakt oss i dag for å utforske tilgjengelige alternativer og finne det beste utstyret for dine spesifikke behov.

Fryseutstyr vi selger

– Strømningsfrysere:

Strømningsfrysere, også kjent som tunnelfrysere eller kontinuerlige frysere, er designet for å fryse produkter i en kontinuerlig strøm. Produktene føres gjennom en frysekammer på et transportbånd, der de blir eksponert for kald luft eller et kjølemiddel for å fryse dem raskt. Strømningsfrysere brukes ofte til å fryse store mengder produkter, som frukt, grønnsaker, kjøtt, sjømat og ferdigmat.

– Horisontale plateglassere:

Horisontale plateglassere består av en serie horisontale plater med kjølemiddelkanaler. Produktet som skal fryses, plasseres mellom disse platene, og platene kjøles deretter ned for å fryse produktet. Horisontale plateglassere brukes mye til å fryse sjømat, fjærfe og andre småprodukter. De er kjent for sin effektivitet, kompakte design og evne til å fryse produkter i jevne blokker.

– Isgeneratorer:

Isgeneratorer er maskiner designet for å produsere is i ulike former, som flak, terninger eller knust is. Disse maskinene har vanligvis et kjølesystem som kjøler ned vann eller et kjølemiddel for å danne is. Isgeneratorer brukes i ulike bransjer, inkludert mat og drikke, hotell og helsevesen, der is er nødvendig for kjøling, konservering eller presentasjonsformål.

– IQF-frysere:

IQF (Individually Quick Frozen) frysere er designet for å fryse individuelle matvarer separat, slik at de ikke kleber seg sammen. Denne frysingsmetoden hjelper til med å opprettholde kvaliteten, teksturen og smaken på produktene. IQF-frysere bruker en kombinasjon av kald luft og spesialiserte luftstrømningsmønstre for å raskt fryse produktene samtidig som de opprettholder deres individualitet. De brukes ofte til å fryse frukt, grønnsaker, sjømat og andre små matvarer.

– Vertikale plateglassere:

Vertikale plateglassere består av en serie vertikale plater som kjøles ned for å fryse produktene. Produktet lastes inn i mellomrommene mellom platene, og platene kjøles deretter ned for å fryse produktet. Vertikale plateglassere brukes ofte til å fryse fiskefileter, kjøttstykker og andre store produkter. De tilbyr høy frysekapasitet, enkel laste- og losseprosess og effektiv frysing av tykke produkter. Disse forskjellige typene fryseutstyr tilbyr ulike frysemetoder og er egnet for forskjellige bruksområder, avhengig av de spesifikke kravene til produktene som fryses.