Trimmemaskiner og -utstyr

Trimmemaskiner og -utstyr er maskiner som er utviklet for å effektivisere prosessen med å klargjøre fisk for markedet eller videre bearbeiding. Formålet er å trimme og klargjøre fisken effektivt og presist ved å fjerne uønskede deler, forbedre utbyttet og sikre jevn kvalitet.

Normar Trading AS tilbyr trimmemaskiner og -utstyr til kunder over hele verden, og tilbyr alt fra individuelt oppgraderte fisketrimmemaskiner til omfattende fisketrimmelinjer.»

Ta kontakt for rådgivning og forslag på skreddersydde løsninger, samt de beste tilbudene på trimmemaskiner eller komplette trimmelinjer designet for å møte dine spesifikke behov og parametere.

Typer trimmemaskiner

I kategorien trimmemaskiner og -utstyr finner man i hovedsak to typer trimmemaskiner, hver med sine fordeler:

Frittstående trimmemaskiner:

 • Dette er individuelle maskiner som er utviklet for å trimme fiskefileter og å effektivt fjerne avfall. De opererer uavhengig av andre operasjoner og er fleksible for ulike bearbeidingsoppsett.

Integrerte trimmemaskiner (en del av fileteringsmaskiner):

 • Disse maskinene er integrerte deler av fileteringsmaskiner og er utviklet for å trimme fiskefileter sømløst under fileteringsprosessen. De gir en effektiv og kontinuerlig trimming som en del av den større produksjonslinjen.

Begge typer maskiner vil bidra sterkt til å optimalisere trimmeprosessen for fiskefileter. I tillegg sikrer man sluttprodukter av høy kvalitet og minimalt med avfall fra fiskeforedlingsindustrien.

Typer trimmelinjer

En annen del av kategorien trimmemaskiner og -utstyr er trimmelinjer. Komplette trimmelinjer effektiviserer prosessen med å klargjøre fisk for markedet eller videre bearbeiding.

Enkeltlinje fisketrimming:

 • Dette er et oppsett der fisken gjennomgår sekvensiell trimming, og følger en dedikert rekkefølge gjennom trimmeprosessen. Det er en enkel og ofte plassbesparende konfigurasjon som passer for mindre produksjonsoperasjoner.

Flere linjer for fisketrimming:

 • I denne konfigurasjonen går flere produksjonslinjer parallelt, noe som gir høyere gjennomstrømning og muliggjør bearbeiding av større mengder fisk. Det er ideelt for større anlegg med høye produksjonskrav.

Tilpassede trimmelinjer for ulike produkter:

 • Disse linjene er designet for ulike typer fisk. Hver linje kan konfigureres med spesifikt trimmeutstyr og prosesser skreddersydd for kravene som stilles til det aktuelle produktet. For eksempel kan en linje for laksefileter ha ulike spesifikasjoner sammenlignet med en linje for hvit fisk.

Trimmelinjer for spesifikke produkter:

 • Dette er spesialiserte trimmelinjer som er designet for en bestemt type fisk. Trimmemaskiner og -utstyr er her optimalisert for de unike egenskapene og bearbeidingsbehovene til det aktuelle produktet.

Disse trimmelinjene gir fleksibilitet basert på produksjonsmål, variasjonen av fisk som behandles og ønsket nivå av automatisering. Valg av riktig type trimmelinje avhenger av faktorer som produksjonsvolum, budsjett, ønsket presisjon og ønsket nivå av automatisering.

Forskjeller mellom en manuell trimmelinje og en trimmemaskin.

De viktigste forskjellene mellom en manuell trimmelinje og en trimmemaskin ligger i automatiseringsnivået, involvering av menneskelig arbeidskraft, presisjon og gjennomstrømning. Her er en oppsummering av de viktigste forskjellene:

Automatisering:

 • I en manuell trimmelinje er prosessen primært avhengig av menneskelig arbeidskraft. Arbeiderne bruker kniver til å trimme og behandle fisken manuelt i ulike stadier av produksjonslinjen.
 • Trimmemaskiner er automatiserte og bruker mekaniske komponenter for å trimme fisken. De krever minimalt med manuelt arbeid, da de utfører trimming basert på sine programmerte innstillinger.

Arbeidskraftsinvolvering:

 • Menneskelig arbeidskraft er aktivt involvert i håndtering av fisken på manuelle trimmelinjer og bruker kniver for å trimme den. Deres ferdigheter og presisjon spiller en avgjørende rolle i trimmeprosessen.
 • Trimmemaskiner krever færre manuelle operatører ettersom maskinene automatiserer mye av trimmeprosessen. Operatører overvåker maskinenes funksjon og kan utføre justerings- og vedlikeholdsoppgaver.

Presisjon:

 • Presisjonen avhenger av ferdighetene og erfaringen til arbeiderne i manuelle trimmelinjer. Dyktige arbeidere kan oppnå høy presisjon, men trimmekvaliteten kan variere.
 • Maskinene gjør jobben nøyaktig og presis basert på programmerte innstillinger. De opprettholder et høyt nivå av nøyaktighet og ensartethet i de trimmede fiskeproduktene.

Gjennomstrømning og effektivitet:

 • Ved manuelle linjer er produksjonshastigheten vanligvis lavere sammenlignet med en trimmemaskin, da man er avhengig av manuelt arbeid som kan ha begrensninger når det gjelder hastighet og effektivitet.
 • Generelt har trimmemaskiner høyere gjennomstrømning. De kan behandle større volum fisk på kortere tid, noe som resulterer i økt overordnet effektivitet og bedre økonomi.

Kostnad og investering:

 • Manuelle trimmelinjer har ofte lavere initielle investeringskostnader, da de primært involverer arbeidskraft og grunnleggende verktøy (kniver, skjærebrett, etc.).
 • Trimmaskiner har gjerne høyere initielle investeringskostnader, på grunn av teknologi og automatisering. Imidlertid kan langsiktig driftseffektivitet og produktivitetsgevinster kompensere for den initielle investeringen.