Garantier

Produktgaranti avhenger av produktet og regnes fra produktet leveres hos kunden. Detaljer vil avtales med selger for hvert enkelt produkt. Garanti dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre skader eller mangelfullt vedlikehold. Videre omfatter ikke garantien deler til produktet hvis normal levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Kun selve produktet dekkes av garantien, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet. Frakt- og reisekostnader dekkes ikke av garantien.

Kjøper er pliktig å kontrollere at leverte varer er i henhold til bestilling før varene tas i bruk. Eventuell reklamasjon vedrørende mangler eller feil på leveranse må fremsettes for selger senest 7 dager etter varemottak.