Flow Frysere

Flow-frysere brukes vanligvis i matindustrien for å fryse store mengder produkter, som frukt, grønnsaker, kjøtt, sjømat og ferdigmat.

Ta kontakt i dag for rådgivning og informasjon om hva vi kan tilby av fryseutstyr.

Typer flow-frysere på markedet

Det finnes flere typer flow-frysere tilgjengelig på markedet, hver designet for spesifikke bruksområder og krav. Her lister vi opp noen vanlige:

  1. Kryogene frysere: Disse fryserne bruker kryogene gasser, som flytende nitrogen eller karbondioksid, for å raskt fryse produkter. Produktene blir eksponert for et kaldt gassmiljø, noe som resulterer i rask og effektiv frysing.
  2. Impingement-frysere: Impingement-frysere bruker høyhastighetsluftstrøm for å raskt fryse produkter. Luftstrømmen rettes mot produktene, noe som muliggjør raskere varmeoverføring og jevn frysing.
  3. Fluidiserte sengfrysere: I fluidiserte sengfrysere blir produktene senket ned på en fluidisert seng av luft eller gass. Den kontinuerlige bevegelsen i sengen sikrer effektiv varmeoverføring, noe som fører til rask frysing og muligheter for individuell hurtigfrysing (IQF).
  4. Spiralfrysere: Spiralfrysere har et kontinuerlig spiralformet transportbånd som beveger produkter gjennom en frysekammer i en spiralform. Dette designet muliggjør lengre frysetid og større kapasitet for produkter.
  5. Hybridfrysere: Hybridfrysere kombinerer ulike frysemetoder, for eksempel kryogene og impingement, for å oppnå optimale fryseresultater. Disse fryserne tilbyr allsidighet og fleksibilitet i frysing av ulike typer produkter. Det er viktig å vurdere de spesifikke behovene til produktene og produksjonskravene når man velger en flow-fryser. Å konsultere med en fryserprodusent eller leverandør kan hjelpe dere med å finne den  typen flow-fryser som passer best for bedriften.