Grading- og sorteringsmaskiner

Grading- og sorteringsmaskiner blir brukt til å sortere og gradere fisk etter størrelse og kvalitet. Disse maskinene er utviklet for å automatisere prosessen med sortering og grading av fisk.

Normar Trading AS har drevet med fiskeforedlingsmaskiner i over 25 år. Vi kjøper brukt utstyr, overhaler det og selger det videre til kunder. Overhaling av maskinene innebærer fullstendig oppussing og reparasjon av eventuelle slitte eller skadde komponenter, slik at maskinen er i god arbeidsstans før den blir videresolgt.

Kontakt oss for rådgivning og de beste tilbudene på gradere for å optimalisere bedriftens produksjon.

Betydningen av grading og sortering i sjømatindustrien

Fiskegrading og -sortering er viktige prosesser i sjømatindustrien. Grading- og sorteringsmaskiner muliggjør effektiv og pålitelig håndtering av store mengder fisk. Vekt- og størrelsesklassifisering av fisken, samt automatisert sortering, er sentrale elementer. Sorteringsteknologi og -systemer spiller en viktig rolle for å sikre nøyaktig og rask sortering av fisken. Automatisert sortering kan bidra til å forbedre effektiviteten  i fiskegrading.

Fordelene ved å investere i grading- og sorteringsmaskiner

Å investere i en gradingmaskin (grader) kan gi flere fordeler for fiskeforedlingsindustrien. Slike maskiner kan automatisere prosessen med grading og sortering, noe som resulterer i mer effektiv og ensartet produksjon. Teknologien som brukes muliggjør nøyaktig størrelsessortering, noe som kan forbedre produktkvaliteten og redusere avfallsmengden. Kort sagt kan en investering i gradere bidra til økt produktivitet, forbedret kvalitet og kostnadsreduksjon i bedriften.

Faktorer å vurdere når du velger en gradingmaskin

Ved å vurdere disse faktorene vil dere kunne velge en grader som passer best til bedriftens spesifikke produksjonsbehov og sikre en effektiv og pålitelig klassifisering av fisken.

– Produksjonskapasitet og prosesseringshastighet

Vurder hvor mange fisk dere forventer å håndtere per time eller dag, og velg en grader som kan håndtere den nødvendige kapasiteten. Sjekk også prosesseringshastigheten til maskinen for å sikre at den er i stand til å møte bedriftens produksjonsbehov.

– Maskinens nøyaktighet og effektivitet

Nøyaktighet er viktig når det gjelder å skille fisk etter størrelse eller vekt. Velg en grader som kan gi nøyaktige resultater for å sikre en enhetlig og pålitelig klassifisering. Effektiviteten til maskinen, som hastigheten på klassifiseringen, vil også påvirke bedriftens produksjonseffektivitet.

– Enkelt vedlikehold og rengjøring

Vurder hvor enkelt det er å vedlikeholde og rengjøre maskinen. Den bør være konstruert på en måte som gjør det enkelt å få tilgang til viktige komponenter for vedlikehold og rengjøring. Dette vil bidra til å sikre at graderen fungerer optimalt og redusere nedetid. I tillegg vil det være enklere å opprettholde nødvendige hygienestandarder.

– Tilpasning til forskjellige fiskearter og -størrelser

Sjekk om graderen kan håndtere forskjellige fiskearter og -størrelser. Forskjellig fisk har ulik form, størrelse og vektfordeling, så det er viktig å velge en maskin som kan tilpasses disse faktorene.

– Integrasjon med annet utstyr

Hvis du har annet utstyr, som hodekapper eller pakkemaskin, må du vurdere om gradingmaskinen kan integreres sømløst med dette utstyret. Enkel integrasjon bidrar til å effektivisere arbeidsflyten og sikre en sømløs overgang mellom de ulike trinnene i fiskeforedlingsprosessen.

Kostnadseffektivt brukt utstyr for sortering og grading av fisk

Hos Normar Trading AS ser vi behovet for rimelige og pålitelige grading- og sorteringsmaskiner, spesielt for små og mellomstore fiskeforedlingsbedrifter. Vi tilbyr derfor brukte maskiner som gir en utmerket balanse mellom kvalitet og verdi.

Hver maskin som kommer inn til oss gjennomgår en grundig inspeksjon og overhalingsprosess, noe som sikrer at den oppfyller våre høye standarder for ytelse og pålitelighet. Denne tilnærmingen gjør det mulig for bedrifter å investere i nødvendig utstyr uten den store prislappen som følger med nytt utstyr.

Vi er tilbyr også support- og serviceavtaler, både på maskiner vi har levert selv, og på andre maskiner etter avtale. Hvis dere leter etter en spesifikk modell som ikke for øyeblikket er i vårt lager, gi beskjed. Vårt team vil jobbe for å skaffe den til en rimelig pris, slik at dere får nøyaktig den maskinen som dekker bedriftens behov.