Jackstone Vertikal Platefryser

Beskrivelse

Jackstone Vertikal Platefryser

Denne fryseren er spesifikt designet for å fryse matprodukter til blokker med en tykkelse på 75 mm. Den er egnet for installasjon både på landbaserte fabrikker og ombord på sjøbehandlingsfartøy. Tidligere har disse fryserne hovedsakelig blitt brukt i fiskefabrikker på land for å fryse torsk.

Kjølemediumalternativer inkluderer Freon eller ammoniakk.

Spesifikasjoner:

Antall stasjoner: 32 Vektenhet: 1100 kg.