Descaling-maskiner

Descaling-maskiner er laget for å fjerne skjell fra fisk raskt og effektivt ved hjelp av børster, valser eller vannstråler.

Normar Trading tilbyr et bredt utvalg av brukte maskiner fra ulike produsenter. Vi tilbyr også overhaling av utstyr, og sørger for at maskinene oppfyller alle relevante sikkerhets- og kvalitetsstandarder.

Kontakt oss for rådgivning og et konkurransedyktig tilbud på maskiner for fjerning av fiskeskjell.

Fordeler ved bruk av descaling-maskiner

Bruk av descaling-maskiner gir flere fordeler, inkludert:

– Tids- og arbeidsbesparelser:

Descaling-maskiner kan fjerne skjell fra et stort antall fisk på relativt kort tid, og reduserer dermed behovet for manuell fjerning. Dette øker produktiviteten og effektiviteten i bedriften.

– Stabil kvalitet:

Manuell fjerning av skjell kan føre til varierende kvalitet i prosessen. Maskiner gir jevn og ensartet skjellfjerning, og sikrer høy kvalitet som møter kundens forventninger.

– Forbedret hygiene:

Disse maskinene er designet med tanke på hygiene. De har ofte komponenter i rustfritt stål og alle overflater er lette å rengjøre. Dette reduserer risikoen for bakteriell forurensning og bidrar til et produksjonsmiljø som oppfyller hygienekrav.

– Redusert skaderisiko:

Manuell fjerning av fiskeskjell kan være fysisk krevende og medføre risiko for  kutt- eller stikkskader. Ved bruk av maskiner minimeres risikoen for slike skader, og det skapes et tryggere arbeidsmiljø for de ansatte.

– Økt kapasitet:

Med evnen til raskt og effektivt å fjerne skjell, muliggjør descaling-maskiner høyere gjennomstrømning og prosesseringskapasitet. Dette kan være spesielt gunstig i perioder med høy produksjon eller ved behandling av store mengder fisk.

– Kostnadsbesparelser:

Selv om anskaffelse av maskiner krever en innledende investering, kan de langsiktige kostnadsbesparelsene være betydelige. Ved å effektivisere prosessen og redusere behovet for manuelt arbeid, kan driftskostnadene senkes, noe som fører til forbedret lønnsomhet.

Alt i alt gir descaling-maskiner en rekke fordeler som øker produktiviteten, kvaliteten, sikkerheten og lønnsomheten i fiskeforedlingsprosessen.