Descaling Maskiner

Descaling maskiner for fisk er enheter designet for å fjerne skjell fra fisk raskt og effektivt. De bruker ulike mekanismer som børster, valser eller høytrykksvannstråler for å fjerne skjell fra fiskens hud.

Normar Trading AS tilbyr bredt utvalg av brukte fjerning av skjell-maskiner fra ulike produsenter. VI også tilbyr overhaling tjenester av utstyr, og sikrer at det blir gjenopprettet til sin opprinnelige tilstand og oppfyller alle relevante sikkerhets- og kvalitetsstandarder.

Kontakt oss for ekspertkonsultasjon og konkurransedyktige tilbud på fjerning av skjell-utstyr.

Fordeler ved bruk av descaling maskiner

Bruk av descaling maskiner gir flere fordeler, inkludert:

– Tids- og arbeidsbesparelser:

Descaling maskiner kan fjerne skjell fra et stort antall fisk på relativt kort tid, og reduserer dermed behovet for manuell fjerning. Dette øker produktiviteten og effektiviteten i fiskeforedlingsprosessen.

– Konsistens og kvalitet:

Manuell fjerning av skjell kan føre til variasjoner i prosessen, noe som resulterer i inkonsekvente resultater. Descaling maskiner gir jevn og ensartet fjerning av skjell, og sikrer et høykvalitets produkt som møter kundens forventninger.

– Forbedret hygiene og renslighet:

Disse maskiner er designet med tanke på hygiene. De har ofte komponenter i rustfritt stål og lette å rengjøre overflater, noe som reduserer risikoen for bakteriell forurensning og sikrer et rent produksjonsmiljø.

– Redusert skaderisiko:

Manuell fjerning av skjell kan være fysisk krevende og medføre risiko for skader, som kutt eller stikk fra fiskepigger eller skjell. Ved bruk av spesielt utstyr minimeres risikoen for slike skader, og det skapes en tryggere arbeidsmiljø for de ansatte.

– Økt gjennomstrømning og kapasitet:

Med evnen til raskt og effektivt å fjerne skjell, muliggjør descaling maskiner høyere gjennomstrømning og prosesseringskapasitet. Dette kan være spesielt gunstig i perioder med høy produksjon eller ved behandling av store mengder fisk.

– Kostnadsbesparelser:

Selv om maskiner kan kreve en innledende investering, kan de langsiktige kostnadsbesparelsene være betydelige. Ved å effektivisere fjerningsprosessen og redusere behovet for manuelt arbeid, kan driftskostnadene senkes, noe som fører til forbedret lønnsomhet.

Alt i alt gir descaling maskiner en rekke fordeler som øker produktiviteten, kvaliteten, sikkerheten og lønnsomheten i fiskeforedlingsprosessen.