Baader 162 Sløye og Hodekappemaskin

Beskrivelse

Baader 162

Maskin for avhoding og utgutting av hvitfisk

Status: Renovert

Denne maskinen er en allsidig løsning for både utgutting og avhoding av fisk. Den er egnet for behandling av hvitfisk med en total lengde på 50 cm til 90 cm og en vekt mellom 1,00 kg og 5,00 kg, uten behov for justeringer for spesifikke størrelsesområder innenfor maskinens driftsområde. Maskinen bruker en rund kniv for å skille utgjellene på halsområdet. En utguttningskniv med utstøtere åpner bukhulen med en rundt snitt og fjerner innholdet i magen. Om nødvendig kan også en hodekutt utføres. Fisken, som er sikret av sentreringsklemmer nær utladningsenden, blir deretter frigjort. Kragebenene forblir intakte på fisken.

Kapasitet: Kan behandle 28 fisk per minutt

Strømforbruk: 3 kW

Vannforbruk: Omtrent 25 liter per minutt

Dimensjoner (Lengde x Bredde x Høyde): 1500 mm x 1380 mm x 1950 mm

Vekt (Netto/Brutto): 965 kg / 1300 kg

Baader 162 kan kombineres med Baader 185 og 200-maskinene.