Service

NorMar Trading har lang erfaring og god kompetanse på overhaling av produksjonsutstyr. På våre verksteder i Myre og Murmansk restaureres alle maskiner fra a til å. Vi stripper maskinen helt ned og bygger den opp på nytt etter vi har skiftet ut alle delene som krever utskiftning. Når vi er ferdig med maskinen er den god som ny. Produktene som har vært innom oss for overhaling selges til en gunstig pris og har like god kvalitet og levetid som et nytt produkt.

Etter at maskinen har blitt overlevert til sin nye eier tilbyr vi avtaler om support, serviceløsninger, deler og garantier til kundene våre.

Support

Etter salg av produksjonsutstyr og maskiner ønsker vi å være behjelpelig for kundene våre og tilbyr derfor videre support.

Service-løsninger og reparasjoner

NorMar Trading tilpasser serviceløsninger til hvert enkelt produkt med mål om at produktet skal være så godt som nytt etter overhalingen.

Garantier

Produktgaranti avhenger av produktet og regnes fra produktet er levert til kunden. Detaljer avtales med selger for hvert enkelt produkt.