Traust Saltsprøytesystem

Beskrivelse

Traust Saltsprøytesystem med 2 stasjoner.

Automatiske saltspridere og utstyr for gjenbehandling av salt reduserer arbeidskraften betydelig og forenkler prosessen.

Traust Saltsprøytesystem brukes nå av de største produsentene av saltfisk over hele verden. Denne metoden for produksjon av saltfisk tilbyr lettere kontroll, riktig saltingsteknikk, og bedre ergonomi.

Dette pålitelige Traust Salt Spreading System inkluderer en automatisk saltsprider som fordeler saltet jevnt over fisken, saltmatingsutstyr for spriderne, og utstyr for gjenbehandling av salt. Systemet er kompatibelt med alle standard fiskekar.

Funksjoner:
Høyere kapasitet
Høyere utbytte
Kortere modningstid
Reduserte driftskostnader
Enklere arbeid
Høyere produktkvalitet
Ingen graving av salt
Hvitere fisk
Bedre utnyttelse av tilgjengelig plass