Baader 166 Sløye og Hodekappemaskin

Beskrivelse

Baader 166

Kompakt maskin for avhoding og utgutting av hvitfisk

Denne maskinen følger samme operasjonsprosedyre som Baader 162. Imidlertid er den spesielt designet for mindre hvitfisk, med en total lengde på 35 cm til 70 cm og en vekt mellom 0,5 kg og 2 kg. Ved å bruke både Baader 162 og denne mindre maskinen samtidig, blir det mulig å behandle hele fangsten etter en preliminær sortering, da arbeidsområdene til begge maskinene overlapper generøst.

Kapasitet: Tilbyr valg av behandling av 25, 35 eller 40 fisk per minutt.

Strømforbruk: 2 kW

Vannforbruk: Omtrent 25 liter per minutt

Dimensjoner: 1,40 meter x 1,20 meter x 1,80 meter

Vekt (Netto/Brutto): 650 kg / 920 kg