Trimmingslinje Med 8 Stasjoner

Beskrivelse

  • Trimmingslinje med 8 stasjoner (4 på hver side)
  • Justerbar hastighet for tilpasset prosessering.
  • Effektiv håndtering av avfall med små transportører under sløyebordet.
  • Leveres fullstendig overhalt med nye slitedeler og belter.
  • Kan bygges om og tilpasses etter dine behov.
  • Mulighet for å installere lys under sløyebordene for bedre synlighet.