Kronborg Mark 3 sløyemaskin

Beskrivelse

Kronborg Mark 3 sløyemaskin

Sløyemaskin for hvitfisk

Status: Renoveret

Jutland Kronborg Sløyemaskin er spesielt designet for å tømme forskjellige fiskearter som torsk, sei, hyse, hvitting, brosme, og til og med elvfisk som karpe. Den kan brukes både på trålere og i landbaserte fabrikker.

Fisken mates kontinuerlig inn i maskinens matingssone, der en transportørrem utstyrt med klør transporterer fisken gjennom et system av styreplater til tømmerommet. En roterende kniv skjærer fisken som nødvendig. Etter kutteprosessen passerer fisken gjennom en roterende nylonbørste og vannsprayer som effektivt fjerner eventuelle gjenværende innvoller. Den tømte fisken blir deretter rettet mot utløpsenden for videre transport.

På grunn av sin lille størrelse og vekt er denne maskinen egnet for bruk på kystflåten og i kystnære anlegg.

Kapasitet: Kan behandle 40 fisk per minutt

Størrelsesområde: 30 cm til 75 cm

Strømforbruk: 3 kW

Vannforbruk: Omtrent 30 liter per minutt

Vekt: 370 kg

Dimensjoner (Lengde x Bredde x Høyde): 2080 mm x 800 mm x 1050 mm